Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

 

 

Projects 2016

 

 

Project 1: Snow Cover PA Samaria

 

Οδηγίες

Υλικό

Οδηγίες SMA

ENVI_Introduction

Matlab Κώδικες

 

Project 2: Unmixing Heraklion

 

 

Project 3: Unmixing London

 

 

Project 4: Unmixing Basel

 

 

Project 5: Unmixing Athens

 

 

Project 6: Urban Sprawl Heraklion

 

 

 

 

 

Εργαστήρια

 

Τα εργαστήρια βασίζονται στο ελεύθερο λογισμικό BEAM της European Space Agency.

 

Πρόσβαση στο λογισμικό BEAM.

 

 

1ο Εργαστήριο: Εισαγωγή στο ΒΕΑΜ

 

 

Οδηγίες

Εικόνα MODIS/Terra

Εικόνα MODIS/Aqua

 

 

2ο Εργαστήριο: Βασικές εντολές

 

 

Οδηγίες

 

3ο Εργαστήριο: Δείκτες – PW

 

 

Οδηγίες

Εικόνα AVHRR

 

4ο Εργαστήριο: LST – Split Window

 

 

Οδηγίες

 

5ο Εργαστήριο: Φίλτρα, Ταξινόμηση

 

 

Οδηγίες

Εικόνα Landsat

 

 

6ο Εργαστήριο: Landsat – Reflectance

 

 

 

Οδηγίες

Landsat Calibration File

 

 

7ο Εργαστήριο: Landsat – Emissivity

 

 

Οδηγίες

 

 

 

8ο Εργαστήριο: Landsat – LST

 

 

Οδηγίες

Τελικό Αποτέλεσμα