Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

*      Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

*      Εισαγωγή στη Χαρτογραφία, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

*      Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA)

*      The BEAM Project

*      European Association of Remote Sensing Laboratories

*      NASA Earth Observatory

*      National Oceanic and Atmospheric Administration

*      Jet Propulsion Laboratory

*      The Remote Sensing Tutorial

*      Landsat

*      ASTER

*      SPOT

*      MODIS

*      Canada Centre for Remote Sensing

*      GIS development, the Geospatial Resources Portal

*      Principles of Remote Sensing, National University of Singapore

*      CSIRO, An introduction to Remote Sensing

*      NSF Lab, Remote Sensing TOC

*      Geoforum

*      Digital techniques of remote sensing (University of South Carolina)

*      Introduction to Environmental Remote Sensing (Univeristy of Delaware)

*      Digital Globe

*      Geoeye

*      ERDAS

*      ESRI