Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: G:\5.Physics_Courses\1.Web_Site\public_html\mm_spacer.gif

 

 

 

 

 

Διδακτέα Ύλη

*                  Ρόλος και η αναγκαιότητα της τηλεπισκόπησης στις γεωεπιστήμες για τη μελέτη της πλανητικής μεταβολής.

Description: C:\Users\Chrysoulakis\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OSV6QVPZ\MC900432645[1].png

*                   Δορυφορικοί αισθητήρες και φασματικές περιοχές δορυφορικών καταγραφών.

Description: C:\Users\Chrysoulakis\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OSV6QVPZ\MC900432645[1].png

*                   Χαρακτηριστικά των δορυφόρων και των δορυφορικών δεδομένων, σύγχρονες αποστολές παρατήρησης γης.

Description: C:\Users\Chrysoulakis\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OSV6QVPZ\MC900432645[1].png

*                   Προβολές - γεωμετρικές διορθώσεις δορυφορικών εικόνων – ορθοαναγωγή. Εξαγωγή γεωφυσικών παραμέτρων: Μορφολογία επιφάνειας.